Kantoor

Hammerstein Advocaten is een onafhankelijk Nederlands advocatenkantoor gevestigd in de Gouden Bocht van de Herengracht te Amsterdam.

De belangen van cliënten en kwaliteit van dienstverlening staan bij Hammerstein Advocaten voorop. De aanpak van zaken wordt gekarakteriseerd door een heldere en actieve benadering en is oplossingsgericht. Onze advocaten zijn gedreven, hechten belang aan een persoonlijke vorm van dienstverlening en het leveren van kwaliteit en maatwerk op juridisch gebied.

“De aanpak van zaken wordt gekarakteriseerd door een heldere en actieve benadering.”

Hammerstein Advocaten biedt juridische diensten aan op civielrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk gebied. Binnen deze gebieden wordt geadviseerd en geprocedeerd zowel voor particulieren als ondernemingen.

Werkwijze

Hammerstein Advocaten werkt met duidelijke prijsafspraken. In een vrijblijvend gesprek kan worden onderzocht of en onder welke voorwaarden u bijstand kan worden verleend.

Hammerstein Advocaten werkt in beginsel op basis van een uurtarief. Daarbij wordt de rekening vastgesteld door het aantal uren dat de advocaat aan de zaak werkt te vermenigvuldigen met het overeengekomen uurtarief.

Dat uurtarief kan afhankelijk worden gesteld van het resultaat. Ook is het mogelijk om een vast bedrag voor een zaak af te spreken: een fixed fee. Deze fixed fee kan ook afhankelijk worden gesteld van het resultaat.

In uitzonderingsgevallen is Hammerstein Advocaten ook bereid bijstand te verlenen op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, betaalt de overheid in veel gevallen uw advocaatkosten. U moet wel een eigen bijdrage betalen; deze is afhankelijk van uw inkomen. Indien uw verzoek wordt gehonoreerd, geeft de Raad voor Rechtsbijstand een zogeheten toevoeging af. Meer informatie en actuele inkomens- en vermogensnormen vindt u op www.rvr.org onder het kopje: “Ik ben rechtszoekende”.

Hammerstein Advocaten biedt de mogelijkheid van een gratis intakegesprek waarin wordt onderzocht of en onder welke voorwaarden bijstand kan worden verleend. Indien u interesse heeft in een dergelijk gesprek verzoeken wij u een korte uiteenzetting van uw vraag of geschil te richten aan advocaten@hammerstein.com.