Advocaat strafrecht

De belangen in een strafzaak zijn groot. Alleen een gespecialiseerde advocaat heeft de kennis en ervaring in huis die nodig zijn om u zo goed mogelijk bij te staan en te voorzien van advies.

De strafrechtadvocaten van Hammerstein Advocaten in Amsterdam hebben jarenlange ervaring en uitgebreide expertise in de procespraktijk van het strafrecht. Wij hebben een groot aantal zakken behandeld op het gebied van geweld, zedendelicten, vermogensdelicten, drugs, wapens, diefstal, verkeersdelicten, fraude, tbs, ontnemingsmaatregelen, het economisch strafrecht, jeugdstrafrecht en gijzeling.

De belangen in een strafzaak zijn groot. Alleen een gespecialiseerde advocaat heeft de kennis en ervaring in huis die nodig zijn om u zo goed mogelijk bij te staan en te voorzien van advies. Het is daarom verstandig om zo snel mogelijk een deskundige advocaat in te schakelen. Veel strafzaken kunnen namelijk vervelende consequenties hebben.

De gespecialiseerde strafrechtadvocaten van Hammerstein Advocaten behandelen strafzaken in heel Nederland en staan verdachten bij zowel voor, tijdens als het strafproces. Wij verdedigen de belangen van verdachten vanaf het verhoor op het politiebureau tot en met de zitting bij de rechtbank, kantonrechter, politierechter, meervoudige strafkamer, kinderrechter of gerechtshof.

Indien nodig zullen onze advocaten strafrecht zelf onderzoek verrichten of deskundigen inschakelen.

De mogelijkheid bestaat om na vrijspraak schadevergoeding te vorderen, bijvoorbeeld wanneer uw in beslag genomen zaken ten onrechte zijn vernietigd, u niet verder vervolgd wordt of wanneer u bent vrijgesproken. Wij staan u in dergelijke gevallen graag bij om schadevergoeding van de Staat der Nederlanden te vorderen.

Daarnaast treden onze advocaten strafrecht op als raadsman in andere procedures die verband houdende het strafproces, zoals het tuchtrecht. De strafrechtadvocaten van Hammerstein Advocaten in Amsterdam staan u ook graag bij als zaken in beslag zijn genomen, ingeval van een strafbeschikking, als uw rijbewijs wordt ingevorderd of als u door de Officier van Justitie wordt gedagvaard.

Uw advocaat kan de stukken in uw strafzaak opvragen bij justitie. Dit dossier zal uitgebreid worden bestudeerd om na te gaan of alles juist is verlopen en welke verweren mogelijk aan de orde zijn. De strafrechtadvocaten van Hammerstein Advocaten in Amsterdam nodigen u graag uit op kantoor om uw dossier te bespreken, maar indien gewenst kan de bespreking ook op een andere locatie plaatshebben. In sommige gevallen is de rechtsbijstand geheel kosteloos, bijvoorbeeld ingeval u van uw vrijheid bent beroofd.