Advocaat brandschade

De gespecialiseerde verzekeringsadvocaten van Hammerstein Advocaten hebben jarenlange ervaring in de procespraktijk van het verzekeringsrecht.

De gespecialiseerde verzekeringsadvocaten van Hammerstein Advocaten hebben jarenlange ervaring in de procespraktijk van het verzekeringsrecht. Wij hebben een groot aantal zaken behandeld op het gebied van brandschade, inboedelverzekering, opstalverzekering, medische aansprakelijkheid, autoverzekering, ongevallenverzekering, wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WAverzekering). Het verzekeringsrecht is een omvangrijk rechtsgebied met veel regels die vaak wisselen. Daarom is een verzekeringsadvocaat vaak de beste optie om u te begeleiden in al uw geschillen met verzekeraars en verzekeringsmaatschappijen over de dekking van een polis of de uitkering van schade. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek met een verzekeringsadvocaat.

Tevens bieden wij advies over uw aansprakelijkheid wanneer u aansprakelijk bent gesteld door een derde partij en uiteraard ook wanneer de verzekeraar van mening is dat uw aansprakelijkheid onder de polis niet wordt gedekt.

Ook is soms volgens de verzekeringsmaatschappij sprake van onderverzekering en willen ze minder uitkeren dan de schade die u heeft geleden. Dat wil zeggen dat het standpunt is dat u wel verzekerd bent, maar niet of niet geheel voor de geleden schade. In dat soort gevallen kunnen onze verzekeringsadvocaten u ook goed van dienst zijn.

Heeft u een conflict met uw verzekeraar of dreigt deze te ontstaan? Een gespecialiseerd advocaat verzekeringsrecht kan u vaak uit de brand helpen. Na een voorval neemt de verzekeraar vaak het standpunt in dat uw verzekering de schade niet dekt en wijst uw claim af. De verschillende gronden hiervoor kunnen zijn: vermoeden van brandstichting, verzwijging van relevante informatie bij het aangaan van de verzekering, fraude bij de begroting van de schade, schenden van voorwaarden, clausules of uitsluitingen, risicoverzwaring of bestemmingswijziging. Wanneer u niet duidelijk is waarom of u van mening bent dat de verzekeraar de polis niet goed heeft uitgelegd, kunnen onze verzekeringsadvocaten dat standpunt voor u inzichtelijk maken en – nog belangrijker – uw standpunt op een duidelijke en juridisch wijze aan de verzekeringsmaatschappij voorleggen. In een conflict dat in een impasse dreigt te geraken, biedt een advocaat verzekeringsrecht u vaak de juiste oplossing.

Wij geven de voorkeur om een geschil of conflict met een verzekeringsmaatschappij in de minne af te doen – zogezegd te schikken omdat dat in ieder geval de minste kosten met zich meebrengt, maar wanneer dit nodig blijkt, zal een verzekeringsadvocaat van ons kantoor voor u procederen: wij leggen dan uw verzekeringskwestie voor aan de rechter.