Advocaat Arbeidsrecht

Onze arbeidsrechtadvocaten staan zowel werknemers als werkgevers bij maar ook bestuurders en ondernemingsraden. Zij adviseren u graag tijdens de gehele arbeidsrechtelijke procedure, maar adviseren u indien gewenst ook daarvoor en daarna, bijvoorbeeld ten aanzien van de arbeidsovereenkomst.

De advocaten van Hammerstein Advocaten in Amsterdam hebben specialistische kennis van en ruime ervaring in het arbeidsrecht. Onze advocaten arbeidsrecht zijn bovendien op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen, zoals de WWZ.

Uit arbeidsovereenkomsten kunnen conflicten ontstaan. Een arbeidsconflict kan als gevolg een officiƫle waarschuwing aan de werknemer of loonopschorting hebben en in ernstigere gevallen kan de werkgever een werknemer op staande voet ontslaan. Een werknemer kan ook op andere gronden worden ontslagen. Dan is echter toestemming van de rechter of het UWV vereist. Onze arbeidsrechtadvocaten staan zowel werknemers als werkgevers bij maar ook bestuurders en ondernemingsraden. Zij adviseren u graag tijdens de gehele arbeidsrechtelijke procedure, maar adviseren u indien gewenst ook daarvoor en daarna, bijvoorbeeld ten aanzien van de arbeidsovereenkomst.

Verwijtbaar handelen, disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie kunnen aanleiding zijn voor de werkgever om aan de rechtbank te verzoeken om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te ontbinden. De werknemer kan in sommige gevallen ook ontbinding verzoeken, bijvoorbeeld als er geen loon wordt betaald. Indien de rechter met dit verzoek instemt en de arbeidsovereenkomst ontbindt, eindigt daarmee het arbeidscontract. De rechter bepaalt de precieze einddatum en stelt indien van toepassing een transitievergoeding of een billijke vergoeding (bij ernstig verwijtbaar gedrag) vast.

Ingeval van langdurige ziekte of bedrijfseconomische omstandigheden kan een werkgever het UWV verzoeken om toestemming om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen. Als het UWV toestemming geeft, kan de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn wordt beƫindigd.

Onze advocaten arbeidsrecht hebben uitgebreide expertise in het procederen in het arbeidsrecht. Zij versterken echter ook graag uw juridische positie door middel van dossieropbouw of het opstellen of controleren van overeenkomsten. Bij een arbeidsrechtgeschil is bovendien niet altijd tussenkomst van de rechter of het UWV nodig. De arbeidsrechtadvocaten van Hammerstein Advocaten adviseren u graag bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst of overplaatsing van een werknemer. Ook kan een vertrekregeling worden vastgelegd. Daarnaast kan in sommige gevallen een interne klachtprocedure gevolgd worden, bijvoorbeeld in het onderwijs of bij zorginstellingen.

Bij spoedeisende zaken is het belangrijk snel een kort geding te beginnen. Onze advocaten staan u hierin graag bij. Dit is onder meer het geval bij:

  • achterstallig salaris;
  • schorsing of non-actiefstelling;
  • en een non-concurrentiebeding of boetebeding.

Het is eveneens mogelijk hoger beroep in te stellen bij de kantonrechter of het gerechtshof – alleen door advocaten.